Publisere open access

Scandinavian Academic Press tilbyr forskere og vitenskapelige ansatte å publisere sin forskning som open access, enten i en monografi eller antologi. For de fleste monografier og antologier vil det være relevant å vurdere denne publiseringsformen.


Vi legger vekt på god forskningsformidling og høy vitenskapelig kvalitet. Alle bøker som publiseres open access vil være fagfellevurdert og gjennomgå den samme redaksjonelle behandlingen som våre akademiske utgivelser generelt.


Alle våre open access-bøker ligger åpent tilgjengelig på nettsiden vår www.scandinavianacademicpress.no. Bøkene vil være tilgjengelige for alle på nett, uten noen former for begrensinger eller betaling.


Forfatteren beholder alle rettigheter til boken sin, og velger selv hvor åpent tilgjengelig boken skal være. Dette styres av de ulike lisensene, såkalte Creative Commons-lisenser. Den mest vanlige lisensen er CC BY, men forlaget bistår gjerne i veiledning knyttet til hvilken lisens akkurat din bok skal ha.


I tillegg til den digitale versjonen er det mulig å be om at boken trykkes i papir, i et begrenset opplag.


Vi publiserer på nivå 1 på publiseringsindikatoren, og utgir bøker på de skandinaviske språkene og engelsk.


Ta kontakt med en av våre ansatte dersom du har et bokprosjekt du ønsker å utgi som open-access bok.