Publisere open access

Scandinavian Academic Press tilbyr forskere og vitenskapelig ansatte å publisere sin forskning som Open Access-bok. Denne publiseringsformen er aktuell både for monografier og antologier.


Vi legger vekt på god forskningsformidling og høy vitenskapelig kvalitet. Alle bøker som publiseres Open Access, vil være fagfellevurdert og gjennomgå den samme redaksjonelle behandlingen som våre akademiske utgivelser generelt. Publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet har retningslinjer for fagfellevurdering. Vi følger disse.


1. Fagfellevurdering skjer alltid før publisering.


2. Manuskriptet skal vurderes av minst én ekspert innenfor fagfeltet som er uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. Eksperten kan være kjent eller anonym. 


3. Fagfellevurderingen skal forholde seg til vitenskapelig originalitet og kvalitet, og være skriftlig.


Alle våre Open Access-bøker ligger åpent tilgjengelig på nettsiden vår www.scandinavianacademicpress.no. Bøkene vil være tilgjengelige for alle på nett, uten noen former for begrensninger eller betaling.


Dette betyr at disse utgivelsene finansieres av forfatterens institusjoner. I de fleste tilfeller har universiteter og høyskoler et publiseringsfond hvor forfatterne kan søke om publiseringsstøtte. Vi har ikke et fast støttekrav for våre Open Access-publikasjoner. Støttekravet avhenger av bokens omfang, kompleksitet og graden av redaksjonell bistand. 


Forfatteren beholder alle rettigheter til boken sin og velger selv hvor åpent tilgjengelig boken skal være. Dette styres av de ulike lisensene, såkalte Creative Commons-lisenser. Den vanligste lisensen er CC BY, men forlaget bistår gjerne med veiledning når det gjelder hvilken lisens akkurat din bok skal ha.


I tillegg til den digitale versjonen kan boken trykkes i papir i et begrenset opplag.


Vi publiserer på nivå 1 på publiseringsindikatoren og utgir bøker på de skandinaviske språkene og engelsk.


Ta kontakt med en av våre ansatte dersom du har et bokprosjekt du ønsker å utgi som Open Access-bok. 


Crossref Member Badge