Publisere open access

Scandinavian Academic Press tilbyr forskere og vitenskapelige ansatte å publisere sin forskning som open access, enten i en monografi eller antologi. For de fleste monografier og antologier vil det være relevant å vurdere denne publiseringsformen.


Vi legger vekt på god forskningsformidling og høy vitenskapelig kvalitet. Alle bøker som publiseres open access vil være fagfellevurdert og gjennomgå den samme redaksjonelle behandlingen som våre akademiske utgivelser generelt. Publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet har retningslinjer for fagfellevurdering. Vi følger disse.


1. Fagfellevurdering skjer alltid før publisering Fagfellevurdering er en prosess som alltid finner sted før publisering av originale forskningsresultater.


2. Minst en fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren Et manuskript skal som minimum være vurdert av en ekspert innenfor fagfeltet som er uten bindinger til utgiveren eller forfatteren. Eksperten kan være kjent eller anonym. 


3. Fagfellevurderingen skal forholde seg til vitenskapelig originalitet og kvalitet. Vurdering av vitenskapelig originalitet skal inngå i den skriftlige bedømmelsen. 


Alle våre open access-bøker ligger åpent tilgjengelig på nettsiden vår www.scandinavianacademicpress.no. Bøkene vil være tilgjengelige for alle på nett, uten noen former for begrensinger eller betaling.


Dette betyr at disse utgivelsene finansieres av forfatterens institusjoner. I de fleste tilfeller har universiteter og høyskoler et publiseringsfond hvor forfatterne kan søke om publiseringsstøtte. Vi har ikke et fast støttekrav for våre Open Access-publikasjoner. Støttekravet avhenger av bokens omfang, kompleksitet og graden av redaksjonell bistand. 


Forfatteren beholder alle rettigheter til boken sin, og velger selv hvor åpent tilgjengelig boken skal være. Dette styres av de ulike lisensene, såkalte Creative Commons-lisenser. Den mest vanlige lisensen er CC BY, men forlaget bistår gjerne i veiledning knyttet til hvilken lisens akkurat din bok skal ha.


I tillegg til den digitale versjonen er det mulig å be om at boken trykkes i papir, i et begrenset opplag.


Vi publiserer på nivå 1 på publiseringsindikatoren, og utgir bøker på de skandinaviske språkene og engelsk.


Ta kontakt med en av våre ansatte dersom du har et bokprosjekt du ønsker å utgi som open-access bok.