Om Scandinavian Academic Press

Scandinavian Academic Press utgir bøker innen humaniora og samfunnsvitenskapene på de skandinaviske språkene samt engelsk. Vi legger vekt på god forskningsformidling og høy vitenskapelig kvalitet.

Scandinavian Academic Press er et imprint av Spartacus forlag, som er et veletablert og profilert forlag som har spesialisert seg på sakprosa for allmennmarkedet, spesielt historie, kulturhistorie og samfunnsengasjert litteratur.

Alle de akademiske utgivelsene på SAP fagfellevurderes, og vi publiserer på nivå 1 på publiseringsindikatoren.