Tord Larsen

Tord larsen

Foto:

Tord Larsen er sosialantropolog ved NTNU. Han har særlig arbeidet med globalisering og modernitet.

Titler av Tord Larsen