Terje Emil Fredwall

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder og førsteamanuensis II ved NTNU. Forskningsinteressene hans de siste årene har vært konsentrert om straffegjennomføringsetikk, profesjonsetikk og psykososial helse. Han har tidligere utgitt bøkene Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter (2015) og Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (2020), den siste sammen med Odin Lysaker.

Titler av Terje Emil Fredwall