Sveinung Nordstoga

Sveinung nordstoga

Foto: Sveinung Nordstoga

er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg. Han forskar på lærebøker og lærebokhistorie, norskdidaktiske grunnlagsspørsmål og skjønnlitterære tekstar, inkludert songly- rikk. Viktige publikasjonar er Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902–1906) – eit lesebokprogram blir realisert (ph.d. 2011), Varsel.Venting.Vandring. Vegar inn i Tarjei Vesaas’ diktarlandskap (2014) og Der litteratur blir til. Nedslag i norsk litteraturhistorie etter 1814 (2021). 

Titler av Sveinung Nordstoga