Stein Ringen

Stein ringen

Foto:

Stein Ringen (født 1945) er statsviter og sosiolog. Ringen er også professor i sosiologi og sosialpolitikk ved University of Oxford. Stein Ringen var i 1998-2001 med i styringsgruppa i Verdikommisjonen.

Titler av Stein Ringen