Ragnhild Aslaug Sollund

Ragnhild aslaug sollund

Foto:

Her har hun konsentrert sine forskningsinteresser om det feltet som betegnes som grønn, eller øko-global kriminologi, med et særlig fokus på dyrs situasjon og spesiesisme. Hun holder på med et forskningsprosjekt om ulovlig trafficking og handel med dyr av utrydningstruede arter. Tidligere har hun forsket på situasjonen for kvinnelige immigranter, flyktningers situasjon og voldsbruk og forholdet mellom politiet og etniske minoriteter.

Titler av Ragnhild Aslaug Sollund