Peter Fjågesund

Peter fja gesund

Foto: Universitetet i Søraust-Noreg

er Professor i britisk litteratur og kul- turkunnskap ved Universitetet i Søraust-Noreg i Bø. Han har publisert ei rekkje artiklar og bøker om britisk litteratur, særleg om D.H. Lawrence, reiselitteratur og anglo-skandinaviske tilhøve, og har m.a. redigert boka Knut Hamsun Abroad: International Reception (2009). Han har òg omsett fleire britisk romanar og Robert Burns-samlinga Songar og dikt på telemål (2020). 

Titler av Peter Fjågesund