Nanna Løkka

Nanna lokka

Foto:

jobber som forsker på Telemarksforsking i Bø i Telemark. Hennes forskningsområder er vikingtid, middelalder, museum og kulturarv.

Titler av Nanna Løkka