Kristofer Visted

Kristofer Visted (1873–1949) var norsk kulturhistoriker og museumsmann. Han har blant annet skrevet Vor gamle bondekultur (1908).

Titler av Kristofer Visted