Kjell Andreas Oddekalv

Kjell andreas oddekalv

Foto: Annica Thomsson / UiO

Kjell Andreas Oddekalv er forskar ved RITMO Senter for tverrfagleg forsking på rytme, tid og rørsle (Universitetet i Oslo). Doktorgradsavhandlinga hans «What Makes The Shit Dope?» tek for seg teknikkane i og analyse av rap flows. Han er med i fleire internasjonale forskingsnettverk om hip-hop, har skrive bok om førsteplata til Side Brok, Høge Brelle, og er utøvande hip-hop-artist i Oslo-gruppa Sinsenfist.


Titler av Kjell Andreas Oddekalv