Karoline Kjesrud

Karoline kjesrud

Foto:

Kjesrud er norrøn filolog og har en ph.d. om sagalitteratur. Hun er opptatt av nåtidig bruk og gjenbruk av historie, særlig innenfor religiøse og politiske arenaer. 

Titler av Karoline Kjesrud