Kari Nyheim Solbrække

Kari nyheim solbrakke

Foto: Lars Grønseth

Kari Nyheim Solbrække er professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og dr. polit. i sosiologi. I dag forsker og underviser hun primært innen områdene medisinsk sosiologi og kjønnsperspektiver på helse og sykdom, foruten å være leder for forskergruppen Samfunn, helse og makt.

Titler av Kari Nyheim Solbrække