John Pløger

John ploger

Foto:

John Pløger er professor i byplanlegging ved Universitetet i Agder (UiA). Han har publisert bøker og artikler om byteori, bystudier, planleggingsteori og -praksis. Han samarbeider med arkitekter på arkitektur- og byutviklingsprosjekter (se f.eks. www.byensrum.dk).

Titler av John Pløger