Jens Petter Nielsen

Jens petter nielsen

Foto:

er professor i historie ved Universitetet i Tromsø.

Titler av Jens Petter Nielsen