Jan Eivind Myhre

Jan eivind myhre

Foto: Britt Schumann

Jan Eivind Myhre er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt Norsk historie 1814-1905, Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer (2014), Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn (2011), Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie (2009), Nordic historiography in the 20th century (red., med F. Meyer, 2000) og Making a Historical Culture. Historiography in Norway (red., med W.H. Hubbard, T. Nordby, og S. Sogner, 1995).

Titler av Jan Eivind Myhre