Ingvild Folkvord

Ingvild folkvord

Foto: Anne-Line Bakken

Ingvild Folkvord er professor i tysk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, NTNU i Trondheim. Hun forsker på moderne litteratur og har siden hun tok doktorgraden i 2002 jobbet med forskning, under­visning, veiledning, oversettelse og fagutvikling. Folkvord har tidligere utgitt en rekke artikler og bøker om tysk­ og norskspråklig litteratur og kulturteori, og om skriveprosesser i og utenfor akademia.

Titler av Ingvild Folkvord