Hilde Bondevik

Hilde bondevik

Foto:

Hilde Bondevik er idéhistoriker og professor i humanistisk helse- og sykdomsforskning ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Titler av Hilde Bondevik