Guri Larsen

Guri larsen

Foto:

Hennes forskning de siste årene er innen fagfeltet økologisk-global kriminologi. Tidligere forskning er tema innen innvandrings- og flyktningepolitikk, vold blant unge menn med innvandrerbakgrunn, utviklingen av barnevernlovgivning, og møte mellom skolen og barn og foreldre med innvandrerbakgrunn

Titler av Guri Larsen