Frode Ulvund

Frode ulvund

Foto:

Frode Ulvund, f. 1969, er dr. philos. og førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Bergen. Ulvund har særleg arbeidd med kriminalitets- og disiplineringshistorie. Han har seinast gitt ut blant anna Bergen, bergenserne og 1814 (Ulvund, F., red.), Bodoni forlag 2014 og bidratt i antologiane Virker straff?, (Olsen, S., red.), Scandinavian Academic Press 2012 og Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet (Nagel, A.H. og Dyrvik, S., red), Bodoni forlag 2014.Titler av Frode Ulvund