Elin Høyland

Elin Høyland er utdannet innen humaniora med vekt på språk-, medie- og kunstfag og har praksis fra film- og teaterproduksjon. Hun arbeider med utvikling og produksjon av tekst og scenekunst samt med kritikk og undervisning.

Titler av Elin Høyland