Bjarne Markussen

Bjarne markussen

Foto: Anita Nilsen

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Sammen med Michael Prince leder han Forskningsgruppe for sanglyrikk, som består av litteraturforskere, musikkforskere, komponister og artister fra Norge, Sverige og Danmark. Han har redigert flere antologier om sanglyrikk.


Titler av Bjarne Markussen