Bård Frydenlund

Bard frydenlund

Foto:

Bård Frydenlund, f. 1972, er direktør ved Eidsvoll 1814, historiker, forfatter og tidligere direktør ved Næs Jernverksmuseum (Norsk senter for jernverkshistorie). Frydenlund arbeider med en doktoravhandling om næringslivsledere som politiske aktører i Norge 1807–1814. Blant hans øvrige publikasjoner kan nevnes «Defying the Continental System in the Periphery. Political Strategies and Protests by Norwegian Magnates», i Revisiting Napoleon’s Continental System (red. Katherine Aaslestad og Johan Joor, Basingstoke 2014), Spillet om Norge: Det politiske året 1814 (Oslo 2014), «Political Practices among Merchants in Denmark and Norway in the Period of Absolutism», i Scandinavia in the Age of Revolutions: Nordic Political Cultures, 1740-1820, (red. Michael Bregnsbo, Pasi Ihalainen, Karen Sennefelt og Patrik Winton, Surrey 2011), og Stormannen Peder Anker: En biografi (Oslo 2009). Frydenlund mottok Carl Johan Förbundets forskningsstipend for 2015.

Titler av Bård Frydenlund