Astrid Nora Ressem

Astrid nora ressem

Foto:

Astrid Nora Ressem jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbibliotekets musikkseksjon. Hun er musikkviter fra Universitet i Oslo, og har i mange år arbeidet med de norske middelalderballadene, og da spesielt melodiene. Ressem har vært redaktør for flere bokutgivelser, skrevet artikler om Hawaiislagere, kreativitet i tradisjonell sang og om 1800-tallets innsamlere.

Ressem fikk i 2015 fagpublikasjonsprisen for Norske middelalderballader. Melodier. bind 2.Titler av Astrid Nora Ressem