Arnfinn Åslund

Arnfinn a slund

Foto: Universitetet i Søraust-Noreg

Arnfinn Åslund (f. 1959) er førsteamanuensis i norsk litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Utgitt diverse artikler og bøker om litterære og filosofiske emner. Nylige essays: «Store ting. Om Erlend Kaasas Thunder Road» (2020) og «En bluespreken. Om Son House og ’Preachin’ The Blues’» (2021). Nylig bok sammen med Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken: Essayet – Ein veg til kreativ fagskriving (2021). 

Titler av Arnfinn Åslund