Anniken Førde

Anniken forde

Foto:

Anniken Førde er professor i samfunnsplanlegging og kulturforsåelse, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.

Titler av Anniken Førde