Anders Skare Malvik

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur med særlig interesse for mediearkeologi, litteraturgeografi og digital humaniora. For tiden leder han det NFR-finansierte prosjektet ImagiNation. Mapping the Imagined Geographies of Norwegian Literature from 1814 to 1905.


Titler av Anders Skare Malvik