Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall (red.)

Straffens etikk

Straffens etikk

Pris: 429,-

 • info
 • ISBN 9788230403150
 • Innb./medieformat:Heftet
 • Status:I salg
  • Utgivelsesår2022
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie | Politikk og samfunn | Filosofi og idéhistorie
  • Vekt0.485
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Emner:Juridisk, Idéhistorie/filosofi
  • Bokgruppe:22
  expand_more

Straff er et av statens kraftigste uttrykk for autoritet og makt over enkeltmennesker. Derfor trenger vi en levende og kritisk samtale om dens etiske sider. Spørsmål om hva som er rett og rettferdig straff må diskuteres, og etablerte svar utfordres. Hvordan kan det rettferdiggjøres at staten bruker slik tvangsmakt mot sine borgere? Bør det ha betydning for straffesystemet at straffen ofte rammer sosialt skjevt? Og har kriminalomsorgen et for snevert syn på rehabilitering av domfelte?

 

Denne boka er et bidrag til en tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etikk. Elleve forskere fra ulike fagdisipliner og tre profesjonsutøvere med lang erfaring fra straffesakskjeden tar opp aktuelle verdikonflikter, etiske problemer og profesjonsmoralske dilemmaer forbundet med straff. Forfatterne henvender seg til forskere, studenter og straffens profesjonsutøvere, men også til andre som ønsker en dypere forståelse av de etiske og moralske sidene ved straff, strafforfølgning og straffegjennomføring.

 

Boka er redigert av Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall. Heivoll er professor ved Politihøgskolen, mens Fredwall er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og NTNU.


Øvrige bidragsytere er Jørn Jacobsen, Sverre Flaatten, David Chelsom Vogt, Lisbeth Fullu Skyberg, Hans Petter Graver, Paul Leer-Salvesen, Kristian Mjåland, Ingrid Rindal Lundeberg, Peter Scharff Smith, Pål Morten Andreassen, Tania Randby Garthus og Karianne Huntorp Hammer.

 


Terje Emil Fredwall
Les mer om forfatteren

Geir Heivoll
Les mer om forfatteren