Atle Møen

Sigmund Freuds samfunnsteori (Open Access)

Sigmund freuds samfunnsteori open access

Pris: 0,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230402900
 • Innb./medieformat:PDF
 • Status:Open access
  • Utgivelsesår2020
  • Kategorier:Open access
  • Språk:Nynorsk
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more

Få andre store tenkjarar, forfattarar og forskarar er så vidgjetne som Freud, og mange av omgrepa hans har blitt ein sjølvsagt del av daglegtalen. Samstundes er omgrepa i psykoanalysen blitt ein del av den samfunnsteoretiske og sosiologiske common sense.


Likevel kan vi hevda at det engelske ordspelet «he is well known, but not known well» passar godt til å skildra Freuds plass i samfunnsteorien i dag. Det storslagne ved verket hans er på mange vis blitt viska ut av den trivielle kunnskapen om psykoanalysen og den allmenne førestillinga om kva han handlar om.


I denne boka rekonstruerer Atle Møen samfunnsteorien til Freud med utgangspunkt i fire av hovudverka hans. Møen hevdar at Freud først og fremst var ein samfunnsteoretikar, og at den naturalistiske Freud berre var ein posisjon som skulle skapa vitskapeleg legitimitet til eit heilt nytt prosjekt: å forstå menneskeleg samkvem på ein mest mogleg djuptgåande måte.

Atle Møen er professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren