Elin Høyland / Ine Therese Berg / m.fl.

Scenekunst nå

Teaterscenen som arena for samtidskunsten
Scenekunst na

Pris: 298,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400388
 • Innb./medieformat:Heftet med klaffer
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utgivelsesår2007
  • Kategorier:Kunst og kultur | Kunst og kultur
  • Vekt0.32
  • Sideant:256
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:31
  expand_more

For første gang på ti år utgis det en bok om fri scenekunst i Norge. I tre artikler ser forfatterne av Scenekunst nå nærmere på nye strømninger i norsk samtidsteater.

En rekke kunstnere som arbeider i krysningspunktet mellom teater, dans, performance, billed-, lyd- og videokunst, trekkes fram. Disse kunstnerne rører ved sentrale nerver i både scenekunsten og samtidskulturen.

Den genreoverskridende kunsten blir ofte oversett eller overfladisk behandlet i offentligheten. Denne boken viser hvor de tverrkunstneriske tendensene kommer fra, og er et bidrag til både synliggjøring og artikulering av et norsk scenekunstfelt i blomstring.

Forfatterne Ine Therese Berg, Elin Høyland og Elisabeth Leinslie har bakgrunn fra teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og er selv aktive i scenekunstfeltet som skribenter, dramaturger, kuratorer, produsenter og pedagoger.

Elin Høyland er utdannet innen humaniora med vekt på språk-, medie- og kunstfag og har praksis fra film- og teaterproduksjon.
Les mer om forfatteren

Ine Therese Berg er utdannet innenfor teatervitenskap, idéhistorie og teaterregi.
Les mer om forfatteren

Elisabeth Leinslie er utdannet teaterviter og pedagog innen kunstfag.
Les mer om forfatteren