Kari Jegerstedt, Anemari Neple og Per Arne Michelsen (red.)

Politikk, kunst og kjærlighet – OPEN ACCESS

Nye perspektiver på Torborg Nedreaas` forfatterskap
Politikk kunst og kjarlighet 1

Pris: 0,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230403556
 • Innb./medieformat:PDF
 • Status:Open access
  • Utgivelsesår2023
  • Kategorier:Open access
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Originaltittel:Politikk, kunst og kjærlighet – OPEN ACCESS
  expand_more

Torborg Nedreaas (1906–1987)  er en av de sentrale forfatterne i etterkrigstiden. Hun er særlig kjent som en fornyer av novellekunsten, og for å rette søkelys mot barns og kvinners livsvilkår.Forfatterskapet kjennetegnes ved politisk engasjement og omsorg for de svake, og det har samtidig en poetisk nerve som kan være både humoristisk og sår. Gjennom hele sitt skrivende liv var Nedreaas også en aktiv samfunnsdebattant på den radikale venstresiden, og hun var fredsaktivist og NATO-motstander, i nær tilknytning til den kommunistiske bevegelsen. 


Denne boken retter seg til alle med interesse for Nedreaas’ forfatterskap. Boken presenterer nye stemmer i Nedreaas-forskningen, nye tilnærminger til allerede kanoniserte Nedreaas-tekster, lesninger av verk som i mindre grad har vært gjenstand for oppmerksomhet, samt en utvidet forståelse av Nedreaas’ plass i norsk litteraturhistorie generelt og i den feministiske kanon spesielt. Etterordet er skrevet av Cecilie Løveid. 


Kari Jegerstedt
Les mer om forfatteren

Anemari Neple
Les mer om forfatteren

Per Arne Michelsen
Les mer om forfatteren