Øyvind Pålshaugen

Kulturvitenskapenes språk

Kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister
Kulturvitenskapenes sprak 9

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230402160
 • Innb./medieformat:Heftet
 • Status:I salg
  • Utgivelsesår2018
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Vekt0.32
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:21
  expand_more

Samfunnsvitere og humanister flest vet en god del om vitenskapsteori, men tar sjelden sin viten i bruk. Mange opplever at vitenskapsteori ikke handler om problemer de støter på i sitt daglige virke, men om mer fundamentale spørsmål. I universitetenes studieplaner står det gjerne at vitenskapsteori handler om «vitenskapens grunnlag». 


Pålshaugen er kritisk til denne oppfatningen. Slaget står ikke om hvilken allmenn posisjon som eventuelt ligger til grunn for arbeidet med å skrive en vitenskapelig publikasjon. Slaget står underveis, i arbeidet med hver enkelt formulering, og handler om den helt konkrete språkføringen. 


Denne boka retter søkelyset mot vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til bruken av språket som middel til å uttrykke erkjennelse. Lykkes vi under skrivearbeidet med å uttrykke ny erkjennelse? Eller bidrar egentyngden av kulturvitenskapenes språk til at vi, uten helt å merke det, resirkulerer kjente vitenskapelige sannheter – og uerkjente vitenskapelige myter? Fører vi ordet selv, eller lar vi oss forføre av språket? 


Boka gir ingen svar; hensikten er å øke leserens problembevissthet, slik at man står bedre rustet til selv å finne nye løsninger mens man skriver – altså når man skaper vitenskap.

Øyvind Pålshaugen er dr.philos. og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet
Les mer om forfatteren