Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale

Grunnlovens største prøve

Rettsoppgjøret etter 1945
Grunnlovens storste prove

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230401842
 • Innb./medieformat:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utgivelsesår2018
  • Vekt0.562
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:21
  • Originaltittel:Grunnlovens største prøve
  expand_more

Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet.


I denne boken undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om blant annet lovgivningsmyndighet, maktfordeling, tilbakevirkning, ytringsfrihet og inndragning i sammenheng med rettsoppgjøret.


Dette er den første vitenskapelige studien som dekker oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybden og bredden, slik forberedelsen, gjennomføringen og diskusjonen viste i perioden 1940–65. Boken bygger på et rikt tilfang av primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker, som hittil i liten grad har blitt benyttet av forskere.

format_quote

«Borge og Vaale tar for seg en rik flora av primærkilder, inkludert kildemateriale som ikke har vært undersøkt tidligere. I tillegg til dette har de en solid gjennomgang av allerede eksisterende beslektet lit- teratur. Alt i alt kan man si at boken er basert på et solid empirisk materiale, og forfatterne gjør en god jobb med å forsvare bokens eksistensrett.»

Tor G. Jakobsen, Historisk tidsskrift

format_quote
format_quote

«For den som interesserer seg for debatten om rettsoppgjeret vil [...] boka ha stor verdi, også som innfallsport til anna kjeldemateriale. [...] forfattarane har rett i at det er i ekstreme situasjonar me verkeleg treng å halda fast ved grunnlov og rettsstat.» 

Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

format_quote

Baard Herman Borge (født 1963 i Bergen), er ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Lars-Erik Vaale (født 1975 i Kragerø), er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren