Malin Noem Ravn, Harald Aspen og Emil A. Røyrvik (red.)

Det skapende mennesket

Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning
Det skapende mennesket

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230401736
 • Innb./medieformat:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utgivelsesår2015
  • Vekt0.69
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:22
  expand_more

«Vi kjenner verden bare av omtale», skriver Tord Larsen i Den globale samtalen. I denne boken går sosialantropologer i dialog med Larsens tenkning rundt noen av antropologiens mest sentrale temaer: identitetsdannelse, identitetspolitikk og det «å tenke forskjeller», om mulighetene for kulturoversettelse og for at kulturforskjeller i det hele tatt kan overskrides.

Bidragsytere:
Petter Grytten Almklov, forskningsleder og Forsker I ved NTNU Samfunnsforskning AS
Trond Berge, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Anne Karen Bjelland, professor ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Mary Bente Bringslid, førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Eldar Bråten, førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Thomas Hylland Eriksen, professor Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Håkon Fyhn, sosialantropolog og post.doc ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Anne Sigfrid Grønseth, sosialantropolog og førsteamanuensis ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer
Liv Haram, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Stein E. Johansen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU og professor II i fysikk ved Institute for Basic Research, Florida, USA
Merete Lie, sosialantropolog og professor i kjønnsstudier, leder Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Eric Monteiro, professor i informasjonssystemer ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU og professor II ved Universitetet i Oslo
Malin Noem Ravn, sosialantropolog tilknyttet Sosialantropologisk institutt og Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Emil A. Røyrvik, sosialantropolog og seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn
Jon Schackt, førsteamanuensis i sosialantropologi ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, UiT Norges arktiske universitet
Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Henrik Sinding-Larsen, er sosialantropolog og forsker Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Martin Thomassen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Audun Øfsti, professor emeritus ved Filosofisk institutt, NTNU

Malin Noem Ravn er sosialantropolog tilknyttet Sosialantropologisk institutt og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.
Les mer om forfatteren

Harald Aspen er sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Les mer om forfatteren

Emil A. Røyrvik er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han har særlig arbeidet med kapitalisme, teknologi og ledelse.
Les mer om forfatteren